• KOÇKIRİ KIRIMI 1920-1921
Koçkıri' de yaşananlar, ulus devletin kurucu kadrolarıyla Kürtler arasında başlayan kavganın ilk raundu olması sebebiyle özel önem taşımaktadır. Şiddetli çatışmalara doğru evrilen olaylar ekseninde, ulus devlet düşüncesini hedefleyen idari yapı ile tabanını ümmet gibi geniş bir çerçeveye oturtan klasik devlet yapısı savunucuları karşı karşıya gelmiştir. 95 yıla damgasını vuran bu kavgayı yprumlayabilmek için Koçkıri hadisesini ve Milli Mücadele döneminde Anadolu' da gelişen halk hareketlerini iyi anlamak gereklidir. Hadisenin mahiyeti hakkında TBMM arşivinde bu güne kadar kullanılmayan 6586 Osmanlıca belgenin ayrı ayrı değerlendirilmesine özen gösterilerek, akademik hassasiyetle, tarafsız bir bakış açısıyla kaleme alınan Koçkıri Kırımı, başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere, Cumhuriyet' in inşası sürecinde muhalif unsurlarla ulus devlet mimarları arasındaki ilişkiyi, Alevi Sünni ayrışmasının tarihi arka planını araştıranlar için klavuz işlevi görecektir.